Språket

Förutom alla praktiska saker som boende, jobb, bil, försäkringar osv osv är det nya språket något som det funderas mycket på här i familjen. Barnen tycker det är spännande med olika språk, att man kan säga samma ord på helt olika sätt och att någon annan förstår när någon pratar till synes helt obegripligt. Atlas känner igen engelska när han hör någon prata det men förstår ingenting av det som sägs.
Alla säger att barn är som svampar när det gäller språk. Min erfarenhet som förskollärare av barn som hamnar i en helt ny språkmiljö är att de såklart reagerar väldigt olika. Det är ju inte riktigt så att den där lilla “svampen” börjar suga upp språket innan den känner sig trygg och vågar kommunicera. Jo, de kanske börjar suga upp det nya språket från början men det kan ta ett bra tag innan det märks. Hur lång tid kommer det att ta innan vi märker att våra barn förstår tyska? hur lång tid kommer det att ta innan de börjar använda tyskan själva? hur länge kommer vi att prata 100% svenska hemma? det gör vi ju visserligen inte ens nu så vi kanske inte ens startar på 100%. Vi blandar friskt mellan svenska, engelska och tyska för att träna lite och för att det ibland faller sig lättare att få fram det man vill på engelska. Kanske tappar svenskan fler och fler procent ju längre tiden går? Vi är ju en svensk familj så att så länge vi vuxna pratar mycket svenska, läser sagor på svenska och visar svenska barnfilmer och program kommer svenskan vara dominerande. Kanske blir annorlunda när barnen får kompisar som de pratar tyska med och börjar skolan så att facktermer och annat bara presenteras på tyska.
Här är en länk till SMUL -Svenska som modersmål utomlands En sida och e-tidning om att stimulera och uppmuntra användningen av det svenska språket när man bor utomlands.

Lämna gärna en kommentar!

%d bloggare gillar detta: